قیمت کابینت

قیمت و تعرفه کابینت

در اینجا قصد داریم تا برای شما نحوه محاسبه کردن قیمت کابینت را بیان نماییم. نخستین کاری را که در خصوص قیمت کابینت بایستی انجام دهیم این است که بنابر عرف موجود در بازار، کابینت ها به شکل متری محاسبه مینمایند. به این معنا که یک متر کابینت عبارتست از یک متر کابینت زمینی با عمق 60 سانتی و ارتفاع 90 سانتی متری و طول 100 سانتی متری و مقصود از یک متر کابینت هوایی یعنی کابینت هوایی با عمق 30 و طول 100 و نیز ارتفاع 70 سانتی متری .

ولیکن که مشتریان کابینت همگی کابینت کامل را سفارش نمیدهند و گاهی تنها کابینت هوایی و گاهی تنها کابینت زمینی را سفارش میدهند که در این خصوص قیمت آن با کمی تفاوت محاسبه میشود چرا که عرف محاسبه قیمت کابینت هوایی را حدود 40 درصد و زمینی را حدود 60 درصد در محاسبه متراژ و قیمت کابینت در نظر میگیرند. حال برای تفهیم این مطلب برای شما مثالی را برایتان ذکر مینماییم این که چنانچه کابینتی ارزان قیمت هر مترش حدود 400 هزار تومان باشد از این قیمت تقریبا حدود 230 هزار تومان مربوط به کابینت زمینی بوده و 170 تومان هم در خصوص کابینت هوایی میباشد.

ولی محاسبه قیمت کابینت به همین فرمول ختم نمیشود چرا که امکان دارد خدمات بیشتری را درخواست نمایید برای مثال ویترین نما ، کمد ایستاده و یا اینکه صفحات خالی را سفارش دهید که در این صورت برای برآورد هزینه بایستی اساس عرف را در بازار رعایت نماییم.

نما در واقع برای پوشش جاهای خالی کابینت ساخته میشوند و قیمت ان نوعی توافق بین فروشنده و مشتری میباشد ولی با این حال در جاهایی که نرخ برای این نما تعیین گشته باید بگوییم برای نماهی کوچک تقریبا 10 درصد و برای نماهای متوسط 15 و نمای دور یخچال حدود 25 درصد از قیمت کل کابینت را از شما میگیرند. پس در صورتی هم که نیاز به صفحات خالی برای فر های گازی و روی لباسشویی خود هستید انتظار قیمتی معادل 10 درصد از هزینه کل کابینت را داشته باشید. در خصوص این هزینه میتوانید توافقی را با طرف مقابل خود هم نیز داشته باشید. و در خصوص کمدهای ایستاده باید بگوییم برای استفاده کاربردی و بهینه از کابینت هاست که برای جای ماکروویو نیز ساخته میشوند . استاندارد این کمدهای ایستاده برابر با طول 50 و قد 220 میباشد با عمق 50 سانتی متری .پس ساختن این کمد حدود سه کابینت زمینی برای شما هزینه اور خواهد بود . به این معنا که طول را در 3 ضرب مینمایند و یک و نیم متر به دست امده را در قیمت کابینت زمینی برایتان محاسبه مینمایند.